Het nieuwe Onze Vader

 

Zondag 27 november is het zover. Dan bidden we het nieuwe Onze Vader.

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen..

 

onze-vader-2