Het verhaal van het Rijk

unnamed.jpgTer inspiratie

Uit Berne

Deze samenleving heeft het koninkrijk van God hard nodig. Juist in deze tijd sluiten echter de kerken hun deuren en verkopen hun gebouwen aan het bedrijfsleven. Het lijkt bijna alsof de kerk klaar is met de opdracht van Jezus Christus – ook al zijn er veel huiskerken, kleine geloofsgemeenschappen aan het ontstaan. De kerk voelt zich door de mensen verlaten. Op hun beurt voelen de mensen zich door de kerk en het evangelie verlaten. Mensen die aan de rand van de samenleving terechtgekomen zijn willen het evangelie niet alleen horen, maar ook ervaren. Jezus predikte immers niet alleen het woord, maar kwam duidelijk in actie vanuit de overtuiging dat God hem inspireert om onrecht te bestrijden. Zijn God ontmoet mensen in de sociale omgang met hen. Het handelen vanuit het evangelie is missiewerk, waar het ook plaatsvindt. Iedereen die van daaruit in beweging komt, is op missie voor het evangelie.

Godian Ejiogu. Mijn droom. Op zoek naar een rechtvaardige en vreedzame samenleving.