Hoogfeest van St. Willibrord

Op dinsdag 7 november viert de Nederlandse kerk het hoogfeest van St. Willibrord

door Karel DondersSt-Willibrord-Bishop

Willibrord was een Angelsaksische monnik, die met elf gezellen zijn vaderland verliet om als missionaris in onze streken het geloof te verkondigen. Door paus Sergius I werd hij in 695 tot bisschop gewijd. Als zodanig vestigde hij zich te Utrecht. Bijna vijftig jaar lang werkte hij onder de heidenen. Hij stierf in de abdij van Echternach (Luxemburg) op 7 november 739. Zijn graf aldaar is nog steeds in ere. Een deel van zijn relieken rust in de kathedraal van Utrecht. In 1939 werd Sint Willibrord door paus Pius XII uitgeroepen tot patroon van de Utrechtse kerk­provincie. Met dankbaarheid vereren wij hem als de apostel van Neder­land, als stichter van de kerk in onze streken en als vader van ons geloof.

 

Willibrorduslied  Mel.  Uit vuur en ijzer.

Sint Willibrord ons voorgegaan,
wij kunnen nog het woord verstaan
van jou door dit gewest gegaan
wel duizend jaar geleden.
Jij was hier het eerst begin
van vriendschap en gemeenschapszin,
van God tussen mensen in
jij baande de weg naar heden.

En heden nog spoor jij ons aan,
dat wij de weg van Jezus gaan.
en ons met grote vreugde aan
Gods liefde willen geven.
Jouw woord spreekt in onze tijd
nog steeds van hart en vurigheid.
Geloof, als een vuur verspreid,
ja, dat zal overleven.

De toekomst die ontsloten wordt,
zij draagt jouw zegen, Willibrord.
Als mensen fier en onverkort
de liefde durven wagen.
Als harten weer opengaan
en mensen voor elkaar bestaan,
als ieder wordt recht gedaan
en wij elkander dragen.

naar nieuwsbrief