Algemene informatie

vragen?

Neem rechtstreeks contact op (zie onderstaand) of gebruik het contactformulier.

Locatieraad

Ton v.d. Boogaart
voorzitter
tel. 0342-493978
avdboogaart@yahoo.com

Hans van Blokland
penningmeester
tel. 0342-490635
blokland.van@hotmail.com

Theo van der Pijl
coördinator vrijwilligers
tel. 06-212364528
tvanderpijl@tele2.nl

Maico Kramer
Tel. 06 53573723 m.kramer132@chello.nl

Secretariaat

Langstraat 38, 3771 BG Barneveld, tel. 0342-412050
Secretarie-st.catharinabarneveld@xs4all.nl

Bank:

NL56INGB0000 847277
NL39ABNA046.84.68.633
t.n.v. St. Catharinaparochie

Ledenadministratie

Jolita Wouters

ledenadministratie.barnevoort@stlucas.nu

Pastoraatsgroep

Regina van Druten 06-46066235

Terry van den Hudding 06-14196956

Monique Sanders 06-23496207

pastoraatsgroepstcatharina@gmail.com

Reserveren Voor het reserveren voor de vieringen moet u zich in de week voor de dienst aanmelden: reserverenrkbarneveld@gmail.com

Ook sms-en of Whats appen via: 0613426432 (bellen mag ook).

Voor inschrijven kinderopvang/kinderwoorddienst: reserverenrkbarneveld@gmail.com / Kwd Carina: 0623767382

Wees ruim op tijd als u gereserveerd heeft!

Dinsdagochtendviering: reserveren NIET nodig

Misintentie Voor het doorgeven van misintenties kunt u mailen naar sonja.rippen@planet.nl. De bijdrage is volgens de richtlijn van het Bisdom 12,50 Euro. Dit kunt u ovv Misintentie en datum van de viering overmaken naar de bankrekening van de geloofsgemeenschap of in de bus doen bij de pastorie.

Diaconie

Gerard van Lanen
tel. 0342-415465

Voor ziekenzalving en bij overlijden

Bel: 06-81725715

Eén adres voor alle communicatie Wilt u iets onder de aandacht brengen, melden of gewoon een verhaal delen, dit is het e-mailadres: RKBarneveld@gmail.com