Algemene informatie

vragen?

Neem rechtstreeks contact op (zie onderstaand) of gebruik het contactformulier.

Locatieraad

Ton v.d. Boogaart
voorzitter
tel. 493978
avdboogaart@yahoo.com

Hans van Blokland
penningmeester
tel. 490635
blokland.van@hotmail.com

Theo van der Pijl
coördinator vrijwilligers
tel. 0342 – 473729
theo.marijke.pijl@tele2.nl

Secretariaat

Langstraat 38, 3771 BG Barneveld, tel. 0342-412050
Secretarie-st.catharinabarneveld@xs4all.nl

Bank:

NL56INGB0000 847277
NL39ABNA046.84.68.633
t.n.v. St. Catharinaparochie

Ledenadministratie

Jolita Wouters
jolitawouters@hotmail.nl

Pastoraatsgroep

Margje Hengeveld
tel. 0342-400564
margje.hengeveld@gmail.com

Ans Luiten
tel. 0342-491016
ans@lvg7.nl

Diaconie

Gerard van Lanen
tel. 0342-415465

Voor ziekenzalving en bij overlijden

Bel: 06-81725715

Standaard openingstijden (CatharijneCentrum)

Iedere dinsdagmorgen  en vrijdagmorgen is het Catharijnecentrum bemenst van 10 tot 12 uur, tel. 0342-412050;  secretarie-st.catharinabarneveld@xs4all.nl