Karel Donders wordt pastoor

Karel donders

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, heeft onlangs kapelaan Karel Donders gevraagd om na ruim vier jaar werkzaam te zijn geweest in onze parochies van Sint Maarten en Sint Lucas, een nieuwe benoeming te aanvaarden.
Kapelaan Donders zal op zondag 1 september worden geïnstalleerd als pastoor van de parochie Heilige Maria Magdalena te Elst in de Betuwe.

Nadere informatie over zijn afscheid en ook over de consequenties van zijn vertrek voor onze parochie volgt later.

De parochiebesturen en het pastoraal team betreuren ten zeerste het vertrek van kapelaan Donders. We nemen afscheid van een toegewijde priester en collega met wie we in de afgelopen jaren met veel genoegen hebben samengewerkt.
Niettemin gunnen wij hem deze nieuwe uitdaging en feliciteren wij hem van harte met zijn nieuwe benoeming en wensen hem een goede afronding van zijn taken binnen onze parochies toe.

Pastoor H. Zemann

11 mei 2019