Kerkbalans een Project 2020

Het is weer zo ver, de actie kerkbalans staat weer voor de deur.

Wat is er van Project 2020, de dromen die in de folder van kerkbalans van vorig jaar stonden terecht gekomen?

Door Rudi Krösschell

Het is nog geen 2020, strikt genomen hebben we nog bijna 2 jaar om dromen te realiseren, maar wat is er in het eerste jaar al gedaan? Als u de nieuwsjaarstoepspraak niet gelezen of gehoord hebt, niet aanwezig was bij de tweede bijeenkomst over de toekomst van onze geloofsgemeenschap, dan kunt u een en ander ontgaan zijn.

Project 2020 is er op gericht de kansen die onze Catharinakerk en CatharijneCentrum bieden beter te benutten en verder te ontwikkelen tot een centrum waar je
elkaar kunt ontmoeten, waar je in relatie tot elkaar en tot God kunt zijn.
Niet alleen voor de huidige, trouwe kerkbezoekers van onze geloofsgemeenschap, want voor de meesten onder ons is het wel goed zo, zoals het nu is. Nee, juist om ons open te stellen naar buiten, toegankelijker te maken voor de ander. Voor onze kinderen, jongeren in het algemeen, voor mensen uit onze omgeving die opzoek zijn maar ons nu voorbij gaan, voor … iedereen willen wij welkom heten.
 
Dat kan nu toch ook, moeten we daarvoor het CatharijneCentrum aanpassen?
En het gaat toch niet om de stenen?
Dat zijn een veel gehoorde vragen na het lezen van de kerkbalansfolder 2018.
Nu, kijk om u heen.
Gebeurt het?
Hoeveel mensen wandelen op de OVM dagen binnen? Hoeveel mensen ontmoeten we op een vredesweek? Hoeveel wandelen er op een zonnige dag na de viering nog even het CatharijneCentrum binnen, na buiten Karel de handen te hebben geschud?
Binnen is bijna altijd de zelfde groep mensen, we zijn vertrouwd met elkaar, zien het umfeld niet eens meer, is voor ons ook niet echt belangrijk.

Maar als de kinderen dan weer eens mee gaan, een katholiek na jaren toch weer eens komt, een ‘vreemdeling’ eens over de drempel stapt, dan treft hij/zij de sfeer van weleer aan en daarbij ook de mensen van weleer. Zo is het wel.

We kunnen dat stap voor stap doorbreken, laten zien dat we ook van hier en nu zijn. Ons centrum aantrekkelijk maken voor jongeren en anderen dan ons zelf. Ze een gevoel van welkom geven zoals je ook thuis opruimt, gezellig maakt als je mensen hebt uit genodigd. Het eten kookt wat je kinderen lekker vinden en voor de kleinkinderen speelgoed of zelfs een iPad in huis haalt zodat ze het naar hun zin hebben, willen komen. Dan ontstaan er gesprekken, verbinding met elkaar.

Onze LR heeft de eerste stappen gezet. Plannen uitgewerkt voor een nieuwe toiletgroep (echt nodig!) en openslaande deuren om plein en CatharijneCentrum beter met elkaar te verbinden, het mensen makkelijker te maken tijdens activiteiten en na vieringen binnen te komen.
Maar niet alles heeft zij in eigen hand.
Natuurlijk de technische uitwerking, offertes opvragen en begrotingen opstellen, dat kost tijd, maar lag in eigen hand.
Dat was anders voor de gemeentelijke toestemming (gevelaanpassing), instemming van het parochiebestuur en uiteindelijk (gezien de structurele aanpassingen) ook van het Bisdom, dat bleek veel meer doorlooptijd te vergen dan was geschat. Het beweegt allemaal de goede kant op, we leren er van en zijn vol goede moed.

Ondertussen wordt er gekeken hoe we de exploitatie van het CatharijneCentrum kunnen verbeteren, organiseren we steeds meer activiteiten, zoals Alpha cursus, Vredeweek/Bakwedstrijd en Zondag Live, waarbij de eerste keer al het CatharijneCentrum uitpuilde van de mensen. We hebben geëxperimenteerd met Open Kerk en kinderwoorddienst beneden (vereist ook aanpassingen!!),
organiseren Zincafé ’s  en cursussen. Ook zijn er nieuwe afspraken met de gemeente en de middenstandsvereniging gemaakt over ons plein tijdens de bekende activiteitendagen in Barneveld. Er is een Stichting (Geef Het Door) opgericht, die nu de plannen uitwerkt die later dit jaar kunnen bijdragen aan onze toekomst. Kortom, het staat niet stil.

We gaan door met het verwezenlijken van onze Project 2020. Dat er nog niet getimmerd is betekent niet dat er niet veel is gebeurd. In tegen deel.
Daarom, als de wijkcontactpersoon weer aan de deur staat en uw steun vraagt voor de kerkbalans, denk dan aan de toekomst en zeg dan, ja!

Nog twee jaar te gaan, het kan lukken als we samen extra inzet en een extra bijdrage geven.