Kerkcentrum Odulf viert 50 jaar bestaan

225 jaar godsdienstvrijheid en daardoor weer katholieke erediensten in Barneveld en 50 jaar kerkcentrum Odulf. Twee zaken die zaterdag 5 september herdacht werden in een plechtige eucharistieviering in Odulf.

Aansluitend hielden Burgemeester A. van Dijk en een kerkmeester uit 1970 de heer J. van Dijk (geen familie) een korte toespraak. Ook werden twee koorleden gehuldigd die de volle 50 jaar lid zijn van het kerkkoor.

Door de Ichtuskerk werd een mooie icoon aangeboden. Ter afsluiting was er een gezellig samenzijn.

Op 9 augustus 1970 werd het kerkcentrum Odulf in gebruik gesteld door kardinaal Alfrink. Zaterdag 5 september, aansluitend aan de eerste
eucharistieviering na de coronastop, werd dit herdacht.

De aanloop naar deze viering was lastig. Door de te nemen coronamaatregelen was er niet veel plaats in de kerk. Dus werd het kerkplein erbij getrokken. Een tijdelijke grote overkapping moest bescherming bieden tegen de elementen. Daar konden de cantors van het koor prima hun bijdragen leveren.
Deze cantors kwamen uit het kerkkoor van Voorthuizen zelf en drie uit het Caeciliakoor van de Sint Catharinakerk in Barneveld. En dit onder leiding
van de heer Jan Pieterse al bijna 48 jaar dirigent van het Voorthuizense kerkkoor.

De gehele viering was via internet te volgen. Daardoor konden degenen die er niet bij konden zijn het toch volgen.

Er waren, door de coronamaatregelen, slechts enkele genodigden. Burgemeester Asje van Dijk was er namens de inwoners van de gemeente Barneveld. Prior Klaas Fongers van de Norbertijnen priorij de Essenburgh in Hierden waar de Odulfkerk veel aan te danken heeft gedurende de afgelopen 50 jaar. De paters Tielemans en In ‘t Zand hebben veel eucharistievieringen geleid. Ook oud-pastoor Jan Onland was aanwezig en de heer Maico Kramer als vertegenwoordiger van het parochiebestuur. Het maximaal aantal gelovigen vooral uit Voorthuizen en een enkeling uit Barneveld was al meer dan een week voor de viering bereikt.

Pastoor Harrold Zemann ging voor in de eucharistieviering. Hij onderstreepte dat in deze tijd van steeds minder privacy het steeds meer aan komt op samen leven en een gemeenschap te vormen. Een geloofsgemeenschap noemde hij een oefenschool voor samenleven. Je hoort erbij ongeacht je leeftijd, geaardheid, ras enz. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets is. Maar ga dan met elkaar in gesprek en weest daarbij ook kritisch naar jezelf. Deze kerk is een plek waar mensen zijn samengekomen met lief en leed.

 

Pastoor Zemann haalde een tekst aan op een bidprentje wat hem bijzonder aanspreekt: “Mensen vergeten wat je gezegd hebt. Mensen vergeten wat je gedaan hebt. Maar ze vergeten niet wat voor een gevoel ze je hebben gegeven.”

Burgemeester van Dijk haakte daarop in. Hij haalde Godfried Bomans en zijn broer en zus aan. Deze broer en zus waren kloosterlingen. Samen brachten zij een mooie interactie tot stand van het leven buiten en in een klooster. De naam Bomans geeft veel mensen een goed gevoel.

50 jaar Odulf. 50 is tien maal vijf. En vijf is het getal van de genade. Dus tienvoudige genade voor Voorthuizen. In het Hebreeuwse alfabet is de vijfde letter de letter T. T staat voor venster op de wereld. Dus een tienvoudig venster.
Vijftig jaar is een jubeljaar: een nieuw begin, jaar van bevrijding en vrijheid. De encycliek van de Paus Laudatio si haakt daar op in: een nieuw begin in het omgaan met onze schepping.

De heer Jan van Dijk stond vijftig jaar geleden al op dezelfde spreekstoel.
Hij zat toen als secretaris in het kerkbestuur. Daardoor heeft hij de hele voorgeschiedenis die heeft geleid tot de bouw van kerkcentrum Odulf van zeer nabij meegemaakt. Door pastoor Van de Vegt werd voor vijf jaren een zaal gehuurd bij “De Vergulde wagen” die permanent als kerk ingericht kon blijven. Daardoor was het ’s zaterdags ’s avonds inrichtenvan de feestzaal en ’s zondags na de dienst weer op ruimen van de baan.

Eerst werd grond verworven in de Wheem voor de nieuwe kerk. Snel bleek dat de groeiprognoses voor Voorthuizen te hoog waren. Dus kon met minder volstaan worden. De grond werd geruild voor grond aan de Budkestraat. Er werd veel tijd en energie gestoken in het verwerven van de financiële middelen om de kerk te kunnen bouwen. Daarbij bleek dat de Voorthuizense gemeenschap een hechte gemeenschap was en nog steeds is. Van het begin af is kerkcentrum Odulf opgezet als een ontmoetingscentrum voor mensen van alle gezindten.

Zoals kardinaal Alfrink op 9 augustus 1970 zei: een trefpunt voor God met de mensen én een trefpunt voor mensen onderling. 50 jaar Odulf betekent ook 50 jaar Odulfkoor. Er zijn nog twee leden van het allereerste uur. Mevrouw Riek Schouten en mevrouw Elfride Visser. De heer Henk Kok is al weer 40 jaar lid en mevrouw Jolita Wouters 25 jaar.
Deze jubilarissen werden door pastoor Zemann gehuldigd met een zeer bijzondere kaars en een bos bloemen.

 

De heren van Dijk en pastoor Zemann kregen een héél bijzondere attentie. Naar keuze een fles rode of witte jubileumwijn. Jubileumwijn in het kader van het jubeljaar 225 jaar godsdienstvrijheid en herbegin van een katholieke parochie in Barneveld en 50 jaar kerk- en ontmoetingscentrum Odulf.

De geloofsgemeenschap werd door Ds. Peter Breure van de Ichtuskerk nog zeer aangenaam verrast met een prachtig cadeau. Mevrouw Thea Pieterse mocht namens hem een schitterende icoon aanbieden. Het betrefteen afbeelding van Jezus die zijn rechterarm om Menas heeft geslagen.
Menas is een monnik uit de 3 e eeuw. Deze icoon zal een mooie plaats in het kerkcentrum krijgen.

Ter afsluiting van het officiële deel werd een tentoonstelling geopend.
Daarbij wordt de geschiedenis van kerkcentrum Odulf op borden verteld.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de uren dat het kerkcentrum open is.

Tijdens het koffie drinken en de aansluitende borrel werden in een geanimeerde sfeer herinneringen opgehaald, anekdotes verteld en weer toekomstplannen gemaakt.

 

 

 

Geef een reactie