‘Kerst met Maria’ kerstviering

kerk-stal-5

Kerst draait natuurlijk om de geboorte van Jezus. We vieren dat elk jaar onder de kerstboom en in de kerk. Maar de verhalen die we elkaar vertellen gaan over meer.

Over de herders die zich lieten roepen en die op pad gingen. Over de Koningen die een ster zagen en huis en haard verlieten. Maar óók over Maria die als jonge, ongetrouwde vrouw luisterde naar een stem in de nacht en moeder werd van de man die de wereld definitief zou veranderen.

Daarom is op Kerstavond 24 december om 23.00 uur in de katholieke kerk aan de Langstraat in Barneveld een Woord- Gebed- en Communieviering ‘Kerst met Maria’.

Voorganger is Fred Kok en Nico Knibbe vertelt ‘op zijn typerende eigen wijze’ verhalen en het eigen St. Caeciliakoor zal traditionele en  verrassende kerstliederen zingen.