Kerstlunch ouderen

Sfeervolle Kerstlunch voor Ouderen op 8 December.

door: Diny en Theo Langenhof.

Deze door Ouderen en kerk georganiseerde kerstlunch werd vooraf gegaan door een Eucharistiviering met als voorganger kapelaan Donders.Medewerking werd gewoonte getrouw verleend door het St.Ceciliakoor , voor deze gelegenheid wederom versterkt met leden van het Odulfkoor , met als resultaat een bijzondere , inspirerende dienst !!!Na de viering togen we naar de catherijnezaal waar we welkom werden geheten door Elfriede en  de koffie en thee door bijzonder aardige dames werd ingeschonken..Nog aan de koffie en thee met een kerstkransje (hoe kan het ook anders….hoort er bij toch ) kwam kapelaan Donders binnen , die meteen werd aangeklampt.Want….enkele dagen later was hij jarig en dat mocht toch niet onvermeld blijven.Hij werd dus uitbundig toegezongen en kreeg een leuk presentje aangeboden , bij een verjaardag hoort een cadeau tenslotte.!!Inmiddels stonden de schalen met diverse broodjes , kerststol en verschillende soorten  beleg op tafel , voor elk wat wils dus.En getuige de lege schalen heeft iedereen het zich goed laten smaken.

Midden in de Adventstijd nog ,hadden de dames bij de aankleding en versiering van de tafels hiermee rekening gehouden , voornaamste kleur dus..paars.Zeer attent!!!!Tijdens de maaltijd werd nog een prachtig Kerstverhaal voor gelezen en enkele gedichten , waarvan vooral de laatste ,over de adventskaarsen , zonder overigens de andere tekort te doen , veel indruk maakte.Toen de maaltijd ten einde liep werd op zeker moment het lied “Ere zij God “ ingezet , dat uit volle borst door alle ouderen werd meegezongen , de tekst kenden ze allemaal nog uit hun hoofd.Schitterend. En….tussen de bedrijven door werd er ook weer heel wat bijgekletst natuurlijk , kortom , een fijne en gezellige dag.

Dames , namens alle ouderen hèèl  hartelijk voor jullie inzet en verzorging en wij wensen jullie van harte een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en voorspoedig Nieuw Jaar.