Laatste verslag Projectgroep Toekomst

3 februari 2019

Catharijnecentrum, Barneveld om 10:30 h.

Aanwezig: Nelleke Spiljard (gespreksleider), Margje Hengeveld, Irene Leliveld, Carla Schulte, Ellen Visser, Jacquelien Noorlander, Theo van der Pijl, Rudi Krosschell, Terry van de Hudding, Johannes Tuinhof, Ton van den Boogaart.

Doel: Volgen afspraken van 5 november, 3 december, 7 januari en komen tot een afsluiting van dit deelproject.

 

Ingekomen stukken:

 1. Verslag 7 januari 2019
 2. Verslag vitaliteit Barneveld
 3. Bronnenlijst
 4. Bijlagen bij eindverslag stuk b.

 

 1. Opening

 

 1. Verslag en actiepunten 7 januari 2019 (in a.)

Het verslag wordt goedgekeurd. Actielijst zie bij agendapunt 7.

 

 1. Nieuwste opzet functieomschrijving pastoraatgroep/poster (Terry en Margje)

De poster en de functieomschrijving zijn goed aangepast op basis van de suggesties van de vorige keer. Een mooi stuk werk dat goed overkomt. Er vinden nog wat aanscherpingen plaats: zorgen voor nabijheid is het belangrijkste. Dit zal verwerkt worden in de poster en in de functieomschrijving waarna deze in de beide kerken opgehangen worden. (Opmerkingen notulisten: is gebeurd)

 

 1. Nieuwste opzet organogram ( Johannes en Rudi).

Het idee van een van onderuit opgroeiende wijnrank is nog niet geïmplementeerd. De gedachte erachter is de meeste mensen de traditionele presentatie het meest toegankelijk vinden.

Het organigram al uitgebreid worden met alle werk/vrijwilligersgroepen, omdat daar al zolang om gevraagd is. (Actie Rudi/Carla)

 

 1. Ingekomen stuk van Margje

Margje presenteert een overweging en ervaringen van haarzelf over geloven en de toekomst. Zie verder de bijlage.

 

 1. Brief Nelleke aan de nieuwe pg (in b, c, d).

De brief van Nelleke aan de nieuwe pastoraatsgroep wordt door de hele vergadering ondersteunt. De stukken zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

 

 1. Actielijst

5 nov 1) Functie gebonden e-mailadressen zodat vrijwilligers hun privé mail niet hoeven te gebruiken (Locatieraad) Besluit LR: niet omdat we al te veel mailadressen hebben. Voor vrijwilligers die dat wel willen kan het in principe wel. Hier gereed.

5 nov 3) Als er twee websites blijven deze dan eenvoudig aan elkaar linken. (Locatieraad). Blijft, wordt in LR-vergaderingen verder gevolgd. Hier afvoeren.

5 nov 4) Boekje met beschrijving van de geloofsgemeenschap, t.b.v. digibeten en nieuwkomers? (Locatieraad). Blijft, wordt in LR-vergaderingen verder gevolgd. Hier afvoeren.

3 dec: alle acties gereed.

7 jan. 1) Terry zal de suggesties verwerken en de documenten nogmaals rondmailen voordat ze definitief worden. (Actie Terry, daarna allen, afronding Terry). Agendapunt. 3 en 11 februari gereed

7 jan. 2) Johannes en Rudi zullen de opmerkingen en suggesties t.a.v. het concept organigram verwerken en het aangepaste document nogmaals rondmailen voor suggesties. (Actie Johannes/Rudi, daarna allen, afronding Johannes/Rudi). Agendapunt. “Artwork” van maken (Rudi/Carla)

7 jan. 3) Namen mogelijke leden nieuwe pastoraatsgroep met telefoonnummer en mailadres voor 13 januari naar Nelleke mailen. Is gebeurd. Nelleke heeft deze doorgegeven aan Antoinette Bottenberg. Die is er mee aan de slag gegaan. Hier gereed.

7 jan. 4) Deze groep zal als klankbordgroep functioneren voor de nieuwe PG (allen). Voorstel: nu reeds een afspraak maken voorover pakweg 6 maanden. Is geworden maandag 16 september 2019 van 19:30 – 22:00 h. in het Catharijnecentrum.

7 jan. 5) Brief voor de nieuwe PG met de missie, punt op de horizon en ter bezieling. Het concept zal eerst naar deze groep gestuurd worden voor suggesties voordat het naar de nieuwe PG gaat. (Agendapunt) 3 februari gereed.

 

 1. Wat wil je nog kwijt?

De poster en de functieomschrijvingen zo snel mogelijk verspreiden (is gebeurd) en in de electronische nieuwsbrief en de info.

De brief van Nelleke zal integraal verspreid worden via de website en de info.

Er wordt onderstreept dat we naar 5 mensen in de nieuwe pg streven om de belasting van de mensen zo laag mogelijk te houden.

We hebben het als een zeer goed project ervaren om een begin te maken voor de voorbereiding op de toekomst.

 

 1. Afscheid en sluiting

Bij de afsluiting krijgt Nelleke veel waardering voor de wijze waarop ze het hele project heeft begeleid.

Notulisten: Nelleke Spiljard en Ton van den Boogaart