Liberaal Christendom

Begin 2016 kwam onder redactie van Rick Benjamins,
Jan Offringa en Wouter Slob, het boek “Liberaal
Christendom” uit (voor meer info en recensies lees hier)

liberaal-christendom
De ondertitel is “Ervaren, doen, denken.” Alle auteurs
zijn lid van de beweging “Op goed gerucht”.

De titel kan enige verwarring veroorzaken, want het
gaat niet om een geloof dat accenten legt richting VVD
of D`66, maar de schrijvers willen wel op zoek gaan
naar een manier van geloven die bij onze huidige tijd
kan aansluiten. Voor veel mensen hebben dogma’s
afgedaan en ook het beeld van God roept tegenwoordig
veel vragen op. Veel mensen laten zich ook geen
godsbeeld of geloofsregels meer opleggen en ook
onze moderne wetenschap heeft veel veranderd in
ons denken over de bijbel en God. Toch heeft het
christendom nog veel te zeggen, maar wat?

De auteurs gaan op zoek naar hoe we in onze wereld
over God, Jezus en de Geest kunnen spreken.
Vervolgens gaan zij in op het verstaan van de bijbel,
het gebed, rituelen, de kerk en de wereld. Zo hopen
de schrijvers dat we tot een ander, nieuw, verstaan
komen van de traditie. De oude woorden, beelden en
dogma’s kunnen ons helpen in deze tijd, op “onze”
manier te geloven.

We zullen de liberale theologie proberen te begrijpen
en we zullen bespreken hoe dit kan uitwerken in ons
doen, laten en geloven. Het betekent natuurlijk niet
dat we het eens hoeven te zijn met de schrijvers.

Het is handig als u het boek heeft, maar nodig is dit
niet.

Datum: woensdagen 16 en 23 februari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Inleider: ds. Philip Spaa
Contactpersoon: Ellen Schut, tel. 493965,
ellenschutvdhaar@gmail.com