Maatregelen rondom de 2e golf van het Coronavirus

Het is alweer enige tijd geleden dat wij van ons als Pastoraatsgroep hebben laten horen. We hadden gehoopt dat de omstandigheden rondom Corona inmiddels zouden zijn verbeterd. Helaas is dit niet het geval, eerder het tegenovergestelde. Dit alles heeft voor de Bisschoppen, het Pastorale team en het parochiebestuur geleid tot het instellen van een aantal nieuwe maatregelen.

Voor alle vieringen binnen de kerk geldt een maximum aantal kerkgangers van 30 personen.

Een uitzondering hierop is gemaakt voor uitvaarten. Hier mogen bezoekers de maximale capaciteit op anderhalve meter gebruiken.;

Onderstaande liturgievieringen kunnen doorgang vinden:

o De doordeweekse- en weekendvieringen;
o Doopvieringen;
o Huwelijksvieringen;
o Allerzielen;
o Uitvaartliturgie

Aanmelding voorafgaand aan de viering is verplicht. Gegevens die zijn verzameld worden na 14 dagen vernietigd;

 Wij volgen het dringende mondkapjesadvies van het RIVM. Bij verplaatsingen binnen de kerk dragen mensen een mondkapje. Als je zit mag deze af. Mocht je niet aan een mondkapje kunnen komen zal deze bij de ingang verkrijgbaar zijn. Mocht het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht worden zullen wij ons houden aan deze voorschriften;

Samenzang is nog steeds niet toegestaan. Zang wordt verzorgd door cantores.

De Eerste Communievoorbereiding en -viering is opgeschort;

Koorrepetities zijn voorlopig afgelast, cantores oefenen in de kerk;

Uitvaart en doopgesprekken vinden bij voorkeur plaats in het parochiecentrum en in klein comité;

Er wordt geen koffie meer gedronken na de dienst;

Communie mag niet door vrijwilligers worden thuisgebracht. Mocht u behoefte hebben aan het thuisbrengen van de communie, neem contact op met de pastoraatsgroep. Wij zullen zorgen dat er een pastor langs komt om deze aan u uit te reiken.

We kunnen ons goed voorstellen, dat bovengenoemde vergaande maatregelen de nodige impact hebben op onze geloofsgemeenschap en op u als parochiaan in het bijzonder. Het is dan ook een periode waarin wij willen onderzoeken hoe wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Mocht u ergens mee zitten, iets naar voren willen brengen “al dan niet vertrouwelijk” of gewoon eens willen praten, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
U kunt ons daarvoor mailen naar pastoraatsgroepstcatharina@gmail.com. Daarnaast kunt u ons ook altijd bellen. Het kan zo zijn dat wij u niet direct te woord kunnen staan. In dat geval zullen wij een afspraak met u maken.

Met hartelijke groet,

De pastoraatsgroep
Regina van Druten        06-460 66 235
Monique Sanders          06-234 96 207
Terry van den Hudding 06-141 96 956