Maria Lichtmis

door Kapelaan Donders

‘Maria Lichtmis’ of ook ‘Opdracht van de Heer in de tempel’ is een feest dat op de 40e dag van Kerstmis valt namelijk: 2 februari. Met deze gedenkdag volgen wij het evangelie van Lucas welke beschrijft dat Maria en Jozef hun religieuze plichten als ouders volbrachten door Jezus na zijn geboorte en besnijdenis op te dragen aan God. Zij gingen daarvoor naar de Tempel in Jeruzalem.

In het boek Exodus lezen wij dat God het volk na de doortocht door de Rode zee vraagt om alle eerstgeboren zonen op te dragen aan God. Deze opdracht wordt gegeven opdat zij steeds indachtig zullen blijven dat het leven aan God toebehoord. Niemand mag het tot zijn bezit zien zoals de Egyptenaren deden met het Joodse volk. Na negen plagen werden de Egyptenaren geslagen met de dood van de eerstgeborenen.

De liturgie van dit feest begint op de drempel van de kerk alwaar offerkaarsen worden gezegend en ontstoken. Met een brandende kaars gaat men richting het altaar. Deze opgang wil ons herinneren dat bij ons doopsel (als we als kind gedoopt zijn) men een kaars heeft ontstoken en ons leven heeft opgedragen aan de Gever van het leven, God die wij Onze Vader mogen noemen.

Op donderdag 1 februari om 19.15 uur vieren wij in de St. Catharinakerk de Vooravondmis van dit feest.

terug naar nieuwsbrief