mededelingen locatieraad

Riet Borsboom-van der Geer is onderscheiden

foto van Pauw Media/ tekst overgenomen uit de Barneveldse krant

ca2958fd-ed73-4b9a-a7b6-74cb76552808

Riet Borsboom-van der Geer is onderscheiden door burgermeester Asje van Dijk met een lintje: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze vanwege haar inzet als vrijwilliger binnen de rooms-katholieke parochie St. Catharina dat ze al 46 jaar doet.
Zij begeleidt onder anderen jongeren bij de voorbereiding voor de Heilige Communie, is lid van de Werkgroep Oecumene Barneveld en is vrijwilliger tijdens de Oud Veluwse Markt. Sinds 2011 is ze initiatiefneemster, coördinator en voorzitter van ‘De Zevende Hemel’, een tweemaandelijks diner voor alleenstaanden, eenzamen en mensen in een sociaal isolement.
Ook was ze bijna tien jaar secretaris van de parochie, was ze vijf jaar lang vicevoorzitter en stond ze aan het begin van het Diaconaal Netwerk Barneveld. Ook maakte ze zich sterk voor de opvang van (uitgeprocedeerde) vluchtelingen en zette ze een rouwpastoraat op. Daarnaast begeleidde ze de fusie met de parochies in de regio tot regioparochie St. Lucas. Bovendien was Borsboom-Van der Geer zeventien jaar vrijwilliger bij openbare basisschool ’t Valkhof, was ze twee jaar pleegouder, is ze vrijwilliger bij Museum Nairac en is ze mantelzorger.

Jan Pieterse 50 plus 43 jaar muzikaal actief

Op zondag 15 april 2018 werd Jan Pieterse in de Sint Catharinakerk te Harderwijk in het zonnetje gezet voor vele dienstjaren in de parochies in Harderwijk en Barneveld/Voorthuizen, beide een Sint Catharinaparochie!

Jan en Thea verhuisden in 1967 naar Harderwijk. Pater Jan Richter (Norbertijn van de Essenburgh) richtte daar het in 1968 het jongerenkoor “Panta Rhei”op. Phanta Rei Grieks voor alles stroomt, alles gaat door. Ze zochten een organist op een elektronisch orgeltje en jawel dat werd Jan Pieterse. Elke repetitie en elke dienst moest dat orgeltje de kerk in gesjouwd worden. Geen zwenkwieltjes en dat soort hulpmiddelen bestonden toen nog  niet maar wel veel jonge en sterke kerels in de toen nog volle kerk. En zo is Jan zo’n 50 jaar geleden begonnen als organist van het Harderwijkse kerkkoor en dat tot op de dag van vandaag. Hij heeft samengewerkt met drie dirigenten: de directeur van de Rooms Katholieke basisschool, daarna Pater Coen Negenborn ( ook een Norbertijn) en vanaf begin jaren 90 de huidige dirigente Ellen Kempers.

Befaamd waren in Harderwijk de weekendjes op de thuisbasis van de Norbertijnen, Berne-Heeswijk; we maakten daar zoveel lol dat Coen Negenborn het minder leuk vond dan de koorleden!!jan

Jan krijgt de Willibrordplaquette van Paul Kempers, voorzitter Harderwijkse locatieraad.

In 1972 zijn Jan en Thea naar Voorthuizen verhuisd. En omdat muziek zijn passie is was het niet meer dan logisch voor hem dat hij bij het Odulfkoor ging. Meteen vanaf het begin in de functies van dirigent en organist als opvolger van zijn voorganger de heer Vermeulen.

Of hij “Harderwijk” erbij zou blijven doen dat zou hij nog wel zien. Het resultaat van “dat zou hij nog wel zien” kennen we inmiddels. Hij voelde er zich zo thuis dat hij er nog steeds niet is weggegaan. De ritjes voor repetities en vieringen naar Harderwijk zijn voor hem geen enkel probleem, dat had en heeft hij er graag voor over. Hij voelt zich daar nog steeds helemaal thuis.

Ook het Odulphkoor kon en kan op hem blijven rekenen, inmiddels dus al weer 43 jaar. Een tweede huis, eigenlijk een derde want op de eerste plaats komt natuurlijk zijn Thea! Haar steun was en is voor zo’n grote bijdragen fantastisch geweest.

Een kleine anekdote hoort erbij. Jan repeteert met de koorleden eerst de teksten. En dan zegt hij: “Ik ga het jullie extra moeilijk maken door mee te spelen.” Het zal je organist maar wezen ….
Jan vertelt ook dat het repertoire in de loop  der tijd danig is veranderd. Jarenlang werd de geloofsbelijdenis op de melodie van ‘Blowing in the wind’ gezongen. Het Heilig, heilig, hoogverheven op een melodie die verdacht veel leek op het slotkoor van de Negende symphonie, maar ook het lied ‘Een volk onderweg’ op een melodie van de Franse pater Abbé Pièrre (een soort frater Fenantius) en natuurlijk Hava naguila hava.

Tegenwoordig is de muziek veelal afkomstig van ‘Het Nieuw Liedfonds, Iona en Taizé. Feit is dat Jan vrijwel alle muziek en teksten prachtig vind en er eigenlijk altijd van geniet. Maar Jan is ook eerlijk!. Zelf zegt hij dat de muziek zijn speelvaardigheid soms te boven gaat.

De beide geloofsgemeenschappen wilden dit allemaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. In het diepste geheim werden de voorbereidingen getroffen. Jan vond op 15 april het wel apart dat het koor in Harderwijk met dat van Voorhuizen was uitgebreid.

f2

Hans Van Blokland spreekt namens de locatieraad Barneveld/Voorthuizen.

Dat viel hem wel op. En ook dat er wat mensen van de geloofsgemeenschap Barneveld/Voorthuizen waren. Toch werd hij nog verrast op het einde van de dienst:

Van het bisdom kreeg hij de Willibrord plaquette. De Gregoriusvereniging eerde hem met het speldje van 50 jaar trouwe dienst.

f1

Cees Aelbers spelt Jan het Gregoriusspeldje op.

En beide geloofsgemeenschappen boden hem nog een stoffelijke blijk van waardering aan in de vorm van enveloppen met inhoud. Jan stond perplex.

En natuurlijk een prachtig boeket bloemen voor Thea.

En bij het afsluitende lied, Hava naguila hava, zat Jan gewoon weer achter de piano.

Jan en Thea nogmaals heel hartelijk dank voor jullie bijdragen door de vele jaren heen.

16 februari 2018 Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond in het Catharijnecentrum wordt traditiegetrouw georganiseerd door de locatieraad en de pastoraatsgroep.

Dit wordt gedaan als waardering voor alle, echt alle, vrijwilligers die helpen om onze geloofsgemeenschap een warme geloofsgemeenschap te zijn en om die draaiende te houden. Alle vrijwilligers waren hiervoor dan ook uitgenodigd. Meer dan 80 vrijwilligers hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt.

Het warme was dat vrijwilligers niet voor niets vrijwilliger zijn. Een aantal heeft op de avond zelf geholpen om de avond te verzorgen. Een forse verlichting van het werk voor de locatieraad en de pastoraatsgroep, ook allemaal vrijwilligers!. Echt een avond waar blijkt dat we het samen en met elkaar doen.

Onze Irakese medeparochianen hebben heerlijke hapjes voor het begin gemaakt. Die gingen er in als koek. Even ware we bang dat de honger voor het eten al gestild zou zijn.

Vervolgens hebben we twee soorten stamppot gegeten: wortelenstamppot en boerenkoolstamppot. De meeste zijn minstens twee keer gegaan: een teken dat het smaakte. Op het einde was er zoveel over dat menigeen thuis nog heeft kunnen genieten. En het was zo lekker dat enkelen op zaterdagochtend nog twaalf bakjes bij de kok hebben opgehaald!

Tussendoor werden dia’s vertoond over wat er zoals in onze geloofsgemeenschap gebeurd is. Velen zagen zichzelf terug. Het leidde tot de nodige gespreksstof en het was een feest van herkening. Ook Zijne Heiligheid de Paus was erbij: enkelen van ons stonden zelfs met hem op de foto! Trucje: het was bij een levensgrote foto van de paus.

Theo van der Pijl voerde de regie en dat heeft hij op een geweldige en duidelijke wijze gedaan. Iedereen ging dan ook goedgemutst, voldaan en met volle magen weer naar huis.

Tot de volgende keer zullen we maar zeggen.

Ton van den Bogaart

Wat betekenen vrijwilligers voor ons?

Voor een overzicht wat vrijwilligers voor ons betekenen, zie
vrijwilligers bedankt voor 2017
Ook vrijwilliger worden? Laat uw interesse weten, stuur een berichtje naar avdboogaart@yahoo.com

Theo van der Pijl

De locatieraad is uitgebreid met een nieuw lid. We heten Theo van der Pijl uit Voorthuizen van harte welkom in ons team. Velen van jullie kennen Theo al. Hij is al jaren zeer actief in het Voorthuizense deel van onze geloofsgemeenschap. Hij doet veel aan huisbezoek, draagt zorg voor het kerkcentrum, heeft jarenlang de fietstocht op Hemelvaartsdag georganiseerd en recent was hij de regisseur op de vrijwilligersavond. En dat is nog maar een kleine greep uit wat hij allemaal doet en gedaan heeft.

Theo heeft al bewezen een waardevolle versterking van ons team te zijn. Met Theo erbij bestaat de locatieraad thans uit drie personen Hans van Blokland en ondergetekende.

Een vier lid heeft zich al beschikbaar gesteld. De officiële bekendmaking volgt zodra  hij officieel benoemd is.

We zijn nog bezig met her herverdelen van de taken binnen de locatieraad. Daar hopen wij u op korte termijn over te informeren.

Theo nogmaals van harte welkom in onze locatieraad.

Ton van den Boogaart