Wat doen wij

Vieringen:
In de weekenden en met hoogtijdagen verzorgen wij diverse soorten vieringen:
Eucharistievieringen, ‘Woord en Communievieringen’, ‘Woord en Gebedsvieringen’
en Boetevieringen. Voor de kleuters is er een aantal keer per jaar Kleuterkerk.

Catechese algemeen:doop
Catechumenaat (basiscursus voor mensen die
willen toetreden tot het katholieke geloof of die
hier meer van willen weten) en voorbereiding
op het Dopen, Eerste Communie, Vormsel en
Huwelijk.

Activiteiten voor de jeugd:palm-pasen
(leeftijd 0 – 18 jaar)
Voor de jongste kinderen hebben wij elke
zondag (behalve tijdens de zomervakantie)
crèche en voor de kinderen die op de
basisschool zitten kinderwoorddienst.
De kinderen vanaf 12 jaar kunnen meehelpen
in de crèche en een aantal wordt misdienaar.

Activiteiten en opleiding voor jongeren:wjd
(leeftijd 18 – 30 jaar)
Samen met de andere locaties van de
St. Lucasparochie organiseren we Jongeren
Catechese en nemen we met een groep jongeren
deel aan de WereldJongerenDagen (WJD).
Meet&Eat: Een keer per maand kookt en eet een
groep jongeren in het parochiecentrum en praat
met elkaar over geloven n.a.v. onderwerpen of
gebeurtenissen van alle dag.
Ook jongeren van andere geloofsrichtingen zijn
hierbij van harte welkom.

Omzien naar elkaar = ONEnetwerk
In de parochie en in onze
geloofsgemeenschap hebben we onze eigen
Caritas (PCI). Daar waar mogelijk bieden
we hulp.
In Barneveld/Voorthuizen hebben we
daarnaast ook het Diaconaal Netwerk.
Dit is een samenwerking tussen verschillende
kerken en de gemeente. Hulp bieden aan
elkaar op gebied van financiële advisering,7e-hemel
belastingaangifte, ziektekostenverzekering
of een persoonlijke hulpvraag. Het Diaconaal
Netwerk heeft ook een Juridisch Steunpunt.
Onder ONE valt o.a. het organiseren van
zieken- en rouwbezoek, ouderenmiddagen,
koffie drinken en samen eten bij de
‘Zevende Hemel’.

Uitvaarten:
In samenwerking met de uitvaartondernemer
verzorgen wij uitvaarten. Hiertoe zijn eigen
parochianen opgeleid.

Oecumene:samenspraak
Samen met andere kerken organiseren we
ieder jaar in juni in Voorthuizen een
Openluchtviering en het ‘Startweekend’ in
september in Barneveld. I.s.m. de
Protestantse Gemeente Barneveld stellen
we een winterprogramma samen. Deze
ochtenden en avonden staan in het teken van
verdieping en beleving van het geloof.