Nieuwjaarsdag – Werelddag voor de vrede.

Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren.

Zijn naam is: Wonderbare God, Vredevorst, Vader van de toekomst,

en aan zijn Rijk komt geen einde!  

(vgl. Jes. 9, 1.5; Lc. 1, 33)

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centraleoproep van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede.Deze wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft dan –net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het thema vrede centraal stelt.

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de vrede. “Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de paus, “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen.”

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is respect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen.

Gebed

God, Gij zijt zonder begin en zonder einde,

Gij zijt de oorsprong van al wat geschapen is.

Het begin van dit nieuwe jaar wijden wij U toe en wij vragen U:

laat ons dit jaar zo beleven

dat wij in het stoffelijke uw rijke zegen ontvangen

en vruchten voortbrengen van heiligheid.

(bron: Parochiebladenservice)