Odulf kerk

odulf

De bijstatie Odulf in Voorthuizen

 

 

 

Adres

Odulfcentrum
Budkestraat 26
3781 BX Voorthuizen

Geschiedenis

in 1953 stierf de laatste pastoor van Voorthuizen. Nadien viel er een eeuwenlange stilte over Voorthuizen.

Voorthuizen zonder priester ging in zijn geheel over tot de Hervorming. Eerst in 1798, het vierde jaar van de Bataafse Republiek, kwam het eerste teken van katholiek leven in Voorthuizen. De vrijheid van godsdienst had tot resultaat dat er beslist moest worden aan wie de kerk toekwam:  aan de ‘gereformeerden’ of de katholieken. de kerk bleef in handen van de ‘gereformeerden’en opnieuw viel er een diepe stilte over katholiek Voorthuizen tot aan de tweede wereldoorlog (1940 – 1845).

In die oorlogsdagen verbleven veel verdreven katholieken in Voorthuizen, alsmede enige priesters.  Deze droegen voor de katholieken aldaar de H. Mis op. Maar toen de oorlog voorbij was vertrokken de katholieken weer naar hun eigen woonplaats.
Na de oorlog werden in Voorthuizen woningen gebouwd voor militairen, die met hun gezinnen zich in Voorthuizen kwamen vestigen. Zo kwam er ook weer een groep katholieken wonen. Omdat er geen kerk was reed er  in 1956  een ‘kerk-bus’ iedere zondag naar Barneveld. Sinds groede het aantal katholieken totdat er in 1963 reeds 300 katholieken woonden. Ook bezochten iedere zomer veel toeristen Voorthuizen die zondags naar de kerk wilden. om hier in te voorzien werd er vanaf 14 juli, 1963 iedere zondag Eucharistie gevierd in de toneelzaal achter “de vergulde Wagen’. Na een onderbreking van 370 jaar hadden de katholieken weer een kerk, geen ‘echte’maar een toneelzaal.

Om die reden kocht het Bisdom in 1965 op de Wheem een stuk grond, waarop een kerk, pastorie en school gebouwd zouden worden. Want in die dagen leefde men met de gedachte dat Voorthuizen groot zou worden. Vanaf dat moment werd de toneelzaal, die men totdat moment gratis mocht gebruiken, voor de tijd van vijf jaar gehuurd, waarna de bouw van de kerk gerealiseerd zou zijn.
Op 19 september 1965 was de gereed. Vanaf dat moment  werd het Allerheiligste daar bewaard, dankzij de zuster van Dennebroelk, die een tabernakel, altaartafel, kandelaars, kasuifels en zo meer schonken.
Het kerkbestuur breiden zich ondertussen voor op de definitieve kerk. Het werd echter duidelijk dat Voorthuizen nooit groot zou worden, omdat het toeristisch gebied moest blijven. Daarom verkocht het kerkbestuur terig aan de gemeente Voorthuizen de grond die het Bisdom gekocht had. Daarvoor in de plaats kocht zij een stukje grond aan de Budkestraat, dat de helft kleiner was.

Architect Rutgers uit Laren (NH) maakte pro Deo de tekeningen, omdat zijn vader (de vroegere bakker aan de Jan van schaffelaarstraat dit had beloofd aan de parochie. De heer J.A. Harleman, parochiaan in Voorthuizen, maakte alle werktekeningen, eveneens pro Deo. De parochianen van Barneveld collecteerden een geluidsinstallatie bijeen en oud-parochianen olv Rutgers Sr. brachten geld bijeen zodat de bouw kon starten.

De officiële in ingebruikname vond plaats op zondag 9 augustus, 1970.
Zijne Eminentie Bernardus Kardinaal Alfrink kwam hiervoor zelf naar Voorthuizen. Als geboren Nijkerker was het zijn hartenwens dat op de Veluwe, dat indertijd bijna totaal was overgegaan tot de Reformatie, weer kleine katholiek kerkjes zouden verrijzen. Voor de opening droeg de Kardinaal een H. Mis op met assistentie van zijn secretaris Zemann en de pastoor.
Daarna werd het nieuwe, flexibel te gebruiken kerkcentrum Odulf geopend, als opvolger van de de katholieke kerk die in 1593 in handen van de Hervormden was. De naam Odulf werd  gekozen uit veneratie voor de ST. Odulphuskerk van Barneveld.

De stenen kerk was klaar, de geestelijke opbouw moest nog beginnen. Dit in een tijd dat de gehele wereldkerk in beweging was. Ook Voorthuizen bleef daarbij niet achter. In Odulf kwam de geloofsgemeenschap bijeen om te overleggen. Men besloot een ‘beleidsraad’ op te richten, met diverse werkgroepen. De eerste voorzitter van de beleidsraad is Jan Pieterse.met secretaris Toon Aalsma.

%d bloggers liken dit: