Onze kerkgemeenschap in een documentaire

Begin dit jaar waren twee documentairemakers bij ons in Barneveld te gast. Zij maakten de avondmis van Aswoensdag mee en spraken met onze kapelaan en verschillende parochianen. In de documentaire komen verschillende religieuze stromingen uit ons land aan bod. 

Wat geloven deze mensen?  en Hoe staan ze in het leven van vandaag? 

De Barneveldse krant heeft er woensdag 28 november in de katern ‘Hart en ziel’aandacht aan besteed. 

De trailer waarin we veel beelden uit onze kerk te zien krijgen, is te vinden via:

Wanneer er genoeg geld is opgehaald door de makers en de documentaire is voltooid berichten wij u weer.