onze toekomst

door Ton van den Boogaart

Op maandag 17 september 2018 zijn we met 32 leden van onze geloofsgemeenschap onder leiding van Nelleke Spiljard, bij elkaar gekomen om het over de toekomst van onze geloofsgemeenschap te hebben. Een hele goede opkomst van betrokken leden, die ook een grote betrokkenheid toonden. De conclusie is dat het een goede bijeenkomst was met de basis voor de vervolgstappen/bijeenkomst(en).

Er zijn drie pijlers die alle drie in orde moeten zijn om als geloofsgemeenschap te kunnen voortbestaan zijn in willekeurige volgorde:

  • Voldoende financiële middelen, onze penningmeester Hans van Blokland zal daar 8 oktober iets kort over zeggen,
  • Voldoende vrijwilligers,
  • Voldoende geloofsbeleving.

De vraag waar we ons voor gesteld zien wil onze geloofsgemeenschap toekomst hebben is: “Waar staan we, hoe zouden we verder moeten gaan en wat gaan we er aan doen?”

Uit een studie in de Anglicaanse kerk van Robert Warren is gebleken dat parochies die in deze tijd groeien en bloeien zeven kenmerken gemeen hebben. Nelleke heeft deze kenmerken toegelicht en uitgelegd.

We zijn met alle aanwezigen nagegaan hoe onze geloofsgemeenschap scoort op die zeven kenmerken. Er gebeuren al veel goede dingen in onze geloofsgemeenschap. En natuurlijk zijn er verbeterkansen.

De volgende stap, op maandag 8 oktober, gaan we samen op basis van die score bepalen waar we aan willen werken. Hoe het nog beter kan om de toekomst van onze geloofsgemeenschap zeker te stellen.

Iedereen, of je er 17 september bij was of niet, is welkom om op 8 oktober mee te denken over het vervolg.

Als geheugenopfrisser (als je er bij was) of om je “in te lezen” (als je er 17 september niet bij was) zie de zeven kenmerken op basis waarvan wij aan de slag zijn gegaan.

De geloofsgemeenschap zijn we samen en met elkaar.

Namens de LR en de PG,

Ton