Opbrengst Vredesweek, 2018

Opbrengst van de actie op 15 sept. j.l. van de Vredesweek voor Homs in SyriëACN 20180411 69894 Homs wederopbouw

door: Gerard van Lanen

De zaterdag verliep goed, we waren blij dat er veel koekjes gemaakt waren vanuit de Meerwaarde en de Syrische en Irakese inwoners van Barneveld, en de eigen parochianen en mensen van andere kerken in Barneveld. Er was veel aandacht voor het bakken van de Bijbelkoeken, maar helaas weinig publiek i.v.m. de vele activiteiten die in de Gemeente Barneveld plaatsvonden. De opbrengst was een totaalbedrag van € 1.374,75, o.a. door de verkoop van de koeken en koekjes, bijbelkoeken en twee collectes in de PKN-kerk in Barneveld. Dit bedrag is toegestuurd naar het project voor de opbouw van woningen, scholen en ziekenhuizen van Kerk in Nood die Homs in Syrië deze activiteiten verrichten.

We zijn heel blij met dit resultaat en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Namens de Caritas/ Diaconiegroep van de Catharina/Odulf gemeenschap Gemeente Barneveld,

Gerard van Lanen