actie ‘een kaarsje opsteken’

Een kaarsje opsteken 

is een vorm van gebed om kracht,hoop, hulp en liefde te sturen naar iemand die het nodig heeft.

De vlam van een kaars, aangestoken met een wens, betekent zonder woorden en onzichtbaar, contact maken met een ander.

Vervolgens blijft het kaarsje als teken van het uitgezonden gebed branden om de intentie als het ware te onderstrepen.

 Voor wie zou jij een kaarsje aan willen steken?

 zie ook de foto impressie

Margje Hengeveld:

Als je deze zomer over de Oud Veluwse Markt (OVM) bent gelopen en voorbij onze kerk gekomen bent, dan heb je ongetwijfeld deze vraag horen stellen. Wat menig katholiek niet durft, maar misschien eigenlijk wel zou moeten, is onder bezielende leiding van Rudi Krosschell gebeurd.OVM

Met een heel aantal vrijwilligers zijn er iedere donderdag van de OVM kaarsjes aangeboden aan de mensen met de vraag: waarvoor of voor wie zou u een kaarsje aansteken?

Vele mensen hebben deze vraag (soms twijfelend) beantwoord met het aansteken van een kaarsje in de kerk en het opschrijven van een intentie op een kaart die dan in de intentie-boom gehangen werd of in een mand verzameld werd. We hebben veel mooie reacties gehad en gezien.kaarsjes

Een kaarsje opsteken voor iemand of iets kan meer betekenen en teweeg brengen, dan je misschien zo zou verwachten. Het kan vreugde brengen maar het kan ook zijn dat het verdriet dat in je zit zomaar naar boven komt. We hebben beiden meegemaakt.

Tijdens de OVM hebben duizenden mensen onze kerk bezocht. Het was zowel voor de bezoekers als de vrijwilligers een bijzonder mooie ervaring om op deze manier er te zijn, contact te leggen en in gesprek te komen met andere mensen.

terug naar de nieuwsbrief