Projectgroep ‘toekomst’ doet verslag

nav bijeenkomst 5 november

Na de eerste 2 (brainstorm)sessies over de toekomst van onze geloofsgemeenschap, waarbij meer dan 30 geloofsgenoten betrokken waren, is een kleine enthousiaste projectgroep doorgegaan om verder invulling te geven aan de ‘toekomst’ en natuurlijk om tot een nieuwe pastoraatsgroep te komen.

Deze groep bestaat uit:

Nelleke Spiljard (gespreksleider), Margje Hengeveld, Irene Leliveld, Carla Schulte, Ellen Visser, Jacquelien Noorlander, Theo van der Pijl, Rudi Krosschell, Terry van de Hudding, Johannes Tuinhof, Ton van den Boogaart.

In de eerste projectgroepssessie van 5 november is o.a. geïnventariseerd ‘wat die éne taak is die je hier in de kerk graag zou vervullen?’, dat ook tot een verrassende bekentenisleidde.

Er is aandacht gegeven aan de relatie met het Parochiebestuur, verantwoordelijkheden en taakverdelingen tussen LR en PG enerzijds en PT anderzijds, met als resultaat dat e.e.a. nader uitgewerkt gaat worden.

Natuurlijk is er veel aandacht gegaan naar de resultaten uit de brainstormsessies en een ‘lijst van ideeën’ opgesteld.

Afgesloten is met een ‘huiswerkopdracht’, gebaseerd op het Bijbelverhaal uit Openbaring, waarin Christus zich steeds richt tot ‘de engel van de gemeenschap’. Hoe ziet de engel van onze gemeenschap eruit?

Het volledige verslag kunt u hier lezen;
Het organigram van Parochie/geloofsgemeenschap  vindt u hier.