Spijt

Maandagavond op de fiets naar huis kreeg ik spijt. De Bijbelstudie met Karel Donders, een kans die ik voorbij heb laten gaan. Waarom?

Ik had zo mijn aarzelingen over Bijbelstudie, daarom vroeg ik in de commissie Samenspraak hoe de Protestante kerken Bijbelstudie invullen. Evert van Leersum, dominee van de Protestante Gemeente stelde daarop voor om een gezamenlijk Bijbelstudie te organiseren, onder leiding van Karel Donders zouden we dan in één seizoen Marcus kunnen lezen. Dat leek mij ‘afraffelen’. In plaats het te brengen waar het wel naar toe moest heb ik het voorstel voorbij laten gaan. Daar heb ik nu spijt van. Want het nieuwe Bijbelstudie format van Karel is fantastisch.bijbel

We lezen een aantal verzen. Soms is de tekst helder of lijkt het helder. Dat wordt direct duidelijk als een ieder vertelt wat hij er in leest. Dan legt Karel de betekenis van woorden, getallen, begrippen uit waardoor de betekenis van een vers 100% kan kantelen. Vervolgens plaatst hij het in de context van tijd, plaats, gebruiken en andere verzen of het oude testament.
Daarna de centrale vraag: wat kan ik er mee, in het hier en nu. Een levendige discussie. Niks Marcus door jakkeren, maar verdiepen, begrijpen en opladen.

Dat had ik onze Protestante broeders ook gegund. Gelukkig kan wel iedereen van onze Geloofsgemeenschap aansluiten. Volgende Bijbelstudie is op maandag 30 oktober. Tot dan!

Rudi Krösschell

terug naar de Nieuwsbrief