St. Franciscusviering met dierenzegening

Wij vieren op donderdag 4 oktober de heilige Francisus van Assisië.

Om 19.00 uur bidden wij het rozenhoedje en aansluitend om 19.20 uur de heilige Eucharistie.924x530

Voorafgaand is er om 18.45 uur dierenzegening op het kerkplein.

 Want Werelddierendag en Franciscus hangen samen. Franciscus was een man die heel veel had met de flora en de fauna om hem heen. In 1930 is voor het eerst dierendag op 4 oktober gevierd, omdat Franciscus bekend staat om zijn diep respect voor alle leven, in het bijzonder dat van dieren. Zijn boodschap is liefde: liefde voor de schepper, voor de mens en voor dieren en planten. Hij noemt alle levende wezens zijn broeders en zusters.

 

Op de dag van de heilige Franciscus, kunt u uw huisdier zegenen. Deze katholieke gewoonte is voor veel mensen een fijne manier om het huisdier of geleidehond te bedanken voor zijn trouw en zijn gezelschap,

Over de heilige:

De dood van Franciscus – zijn “transitus” – had plaats op de avond van 3 oktober 1226 in Portiuncula. Na zijn geestelijke zonen gezegend te hebben, stierf hij. Twee jaar later schreef Paus Gregorius IX hem in het boek van de heiligen. Weinige tijd later werd in Assisi een grote basiliek te zijner eer opgericht, die tot op vandaag een bestemming is voor vele pelgrims die het graf van de heilige kunnen vereren en kunnen genieten van de fresco’s van Giotto, de schilder die het leven van Francisus op een prachtige manier uitgebeeld heeft.

Van Franciscus werd gezegd dat hij een “alter Christus” is, dat hij werkelijk een levende icoon van Christus was. Hij werd ook “de broeder van Jezus” genoemd. Dat was inderdaad zijn ideaal: zijn zoals Jezus; de Christus van het Evangelie schouwen, Hem innig beminnen door Zijn deugden na te volgen. Hij heeft in het bijzonder fundamentele waarde willen hechten aan de inwendige en uitwendige armoede en leerde ze aan zijn geestelijke zonen. De eerste zaligspreking van de Bergrede – zalig de armen van geest want aan hen behoort het rijk der hemelen (Mt. 5, 3) – heeft in het leven en de woorden van de heilige Franciscus een stralende verwezenlijking gevonden.Giotto Saint François d’Assise recevant les stigmates

Eens in Assisi, begon in hem een langzaam proces van geestelijke ommekeer die hem er geleidelijk toe bracht de wereldse levensstijl achterwege te laten die hij tot dan geleid had. Van die periode dateren bekende gebeurtenissen zoals de ontmoeting met de melaatse aan wie Franciscus, die van zijn paard afgestegen was, een vredeskus gaf; en van de boodschap van de Gekruisigde in het kerkje van San Damiano. Tot drie keer toe werd de Christus op het kruis levend en zei hem: “Ga, Franciscus, en herstel Mijn kerk in verval”. Dit simpele gebeuren, het woord van de Heer horen in de kerk van San Damiano, bevat een diepe symboliek. Franciscus wordt geroepen dit kerkje onmiddellijk te herstellen, maar de bouwvallige staat van dit gebouw is het symbool van de dramatische en zorgwekkende situatie van de Kerk zelf in die tijd, met een oppervlakkig geloof dat het leven niet vormt noch omvormt. Niettemin staat in het midden van die Kerk in verval, de Gekruisigde, en Hij spreekt: Hij roept op tot vernieuwing, Hij roept Franciscus op tot handenarbeid om de kleine kerk van San Damiano op een concrete manier te herstellen, symbool van de diepere roeping om de Kerk zelf van Christus te vernieuwen met de radicaliteit van zijn geloof en de begeestering van zijn liefde voor Christus.

Bij Franciscus drukte de liefde voor Christus zich op bijzondere wijze uit in de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament van de Eucharistie. Voor Franciscus was de communie het teken van de nederigheid en volledige overgave van de Heer aan ons. Iets wat hem diep ontroerde en maakte tot de verkondiging van de minderbroeders. Het idee van de kerststal met kerstmis en de 14 staties van de kruisweg hebben hun oorsprong bij Franciscus, die het evangelie graag speelde en uitbeeldde: Zien hoe nederig de Heer zich maakt voor ons.