Van de Heiligenkalender: 1 mei – St. Jozef, de arbeider

Ingestuurd door Karel Donders

Uit een toespraak van paus Franciscus:

De arbeid, zo zegt men meestal, is nodig om het gezin te onderhouden, om de kinderen op te

 

voeden, om aan de eigen dierbaren een waardig leven te gunnen. Het schoonste dat men van een ernstig, eerlijk mens kan zeggen is: “Dat is een werker”, echt iemand die werkt, iemand die in de samenleving niet op de rug van anderen leeft.

Arbeid in zijn duizenden vormen, ook als huishoudelijk werk, draagt zorg voor het algemeen welzijn. Waar leert men deze arbeidzame levensstijl? Op de eerste plaats in het gezin. Door het voorbeeld van de ouders voedt het gezin op tot arbeid. Vader en moeder die voor het welzijn van gezin en samenleving werken.

In het Evangelie verschijnt het heilige gezin van Nazareth als een gezin van arbeiders, en Jezus zelf werd “zoon van de timmerman” (Mt. 13, 55) genoemd of zelfs “de timmerman” (Mc. 6, 3). En de heilige Paulus laat niet na de Christenen te berispen: “als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten” (2 Tes. 3, 10). Dat is een leuk recept om te vermageren, werk je niet, eet je niet!. De apostel verwijst daarbij naar het vals spiritualisme van enkelen, die in feite op de kap van hun broeders en zusters leefden “alle moeite schuwend” (2 Tes. 3, 11). De inzet van het werk en het leven van de geest zijn in de christelijke opvatting aan elkaar niet tegengesteld. Het is belangrijk dit goed te verstaan! Gebed en werk kunnen en moeten in harmonie samengaan, zoals de heilige Benedictus leert. Gemis aan werk schaadt ook de geest, zoals ook het gemis aan gebed de praktische actie schaadt.

Werken – ik herhaal, in duizend vormen – is eigen aan de menselijke persoon. Drukt zijn waardigheid als geschapen naar Gods beeld uit.    (bron: ketnet.be)

Gebed van de dag:

God, Schepper van al wat bestaat,

Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven.

Geef dat wij, onder de bescherming van de heilige Jozef,

naar zijn voorbeeld het werk volbrengen dat Gij ons opdraagt

en het loon ontvangen dat Gij belooft.