verslag 3 december, 2018

Project De toekomst van onze geloofsgemeenschap                                            Verslag 3 december

Aanwezig: Nelleke Spiljard (gespreksleider), Margje Hengeveld, Irene Leliveld, Carla Schulte, Ellen Visser, Jacquelien Noorlander, Theo van der Pijl, Rudi Krosschell, Terry van de Hudding, Johannes Tuinhof, Ton van den Boogaart.

Doel: Volgen afspraken van 5 november en doorgaan met andere relevante aspecten voor de toekomst.

 1. Opening:

Margje Hengeveld opent met een gebed waarin ze om steun vraagt voor dit team en een mooie toekomst voor onze geloofsgemeenschap.

 • Verslag 5 november 2018

Het verslag van 5 november wordt ongewijzigd goedgekeurd. Daarbij is besloten een samenvatting van de relevante delen in de info te zetten, te weten de verslagpunten 3 en 4, zonder de afspraken. Er zal een link aan toegevoegd worden naar het volledige verslag. Daardoor kunnen alle leden van de geloofsgemeenschap zien wat de ontwikkelingen zijn.

Afspraken:

 • Organogram met leiding, structuur, werkgroepen (LR): zie ingekomen stuk, gereed.
 • Functieomschrijvingen Locatieraad en Pastoraatsgroep (LR en PG): zie ingekomen stuk, gereed.
 • Functie gebonden e-mailadressen zodat vrijwilligers hun privé mail niet hoeven te gebruiken (Communicatie): blijft.
 • Jaarplanning met alle activiteiten die gepland zijn (op website parochie of via link daarnaar toe, Communicatie): blijft.
 • Als er twee websites blijven deze dan eenvoudig aan elkaar linken. (Communicatie)
 • Boekje met beschrijving van de geloofsgemeenschap, t.b.v. digibeten en nieuwkomers? (LR): blijft.
 • “Engel” invullen (Allen) op agenda, gereed.
 • Organogram parochie en geloofsgemeenschap.

Het gepresenteerde organogram is vanuit de hiërarchie opgesteld. Daardoor komt de centrale rol van de pastoraatsgroep niet goed uit de verf. Idee Carla: wijnstok. In wezen groeit een geloofsgemeenschap als een boom vanuit de basis. Maar wat is die basis?  Het organogram zal worden omgezet en daarna weer aan dit team worden gepresenteerd.

 • Functie- en taakomschrijvingen Pastoraatsgroep en Locatieraad.

De functieomschrijvingen van de Pastoraatsgroep en Locatieraad zijn prima maar wat moeilijk te lezen. Het lijkt beter om een aantal zaken puntsgewijs aan te duiden. De tekst moet ook wervend zijn, het werk aantrekkelijk.  Ook is er enige verwarring over de tijdsbesteding van de leden. Dit hangt ook samen met andere activiteiten die deze mensen uitvoeren. Daardoor is de scheiding tussen wat pastoraatsgroep- en locatieraadtijd is en wat werkgroeptijd is niet altijd duidelijk. De Pastoraatsgroep en Locatieraad dienen op inspiratie, coördinatie en stimuleren gericht te zijn en niet alles zelf uit te voeren. En hoe zit het met ‘presentie’, aanwezigheid bv. bij vieringen? Het is duidelijk dat er ook sprake van ‘roeping’ is bij dit werk, maar eigenlijk geldt dat voor al onze vrijwilligerswerk.  De tijdsbesteding in de pastoraatsgroep wordt ook mede bepaald door het aantal leden.

De functieomschrijvingen zullen worden aangepast daarbij zal de tijdsbesteding voor alleen het werk voor de Pastoraatsgroep en Locatieraad nog eens beoordeeld worden. De resultaten zullen aan dit team worden gepresenteerd.

Gezien het aangekondigde vertrek van de huidige twee leden van de pastoraatsgroep wordt de vraag gesteld: Wie zou lid willen worden van de pastoraatsgroep en wie zouden we kunnen benaderen om lid te worden? Allen zullen zich ver deze vragen buigen.

Duidelijk wordt tijdens de discussie dat eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de communicatie bij de Locatieraad ligt. Die heeft dat gedelegeerd naar de redacties van de info/nieuwsbrief en de website. Dat houdt wel in dat bij twijfel of iets gepubliceerd kan worden dit met de locatieraad moet worden overlegd. De locatieraad beslist dan.

 • De engel: uitwisseling en verhelderingsvragen

De vorige keer zijn formulieren uitgereikt met de vraag: Hoe zie jij de engel van onze gemeenschap? (Was huiswerk)

Iedereen verteld wat zij of hij heeft ingevuld. Sommige op papier andere hebben dat elektronisch gedaan. Een boeiende inzicht komt eruit hoe wij onze geloofsgemeenschap. De papieren versies krijgt Nelleke. De leden zullen de elektronische ingevulde formulieren naar Nelleke mailen. Nelleke zal daarna een overzicht maken van de resultaten.

 • Bronnen die ons kunnen helpen

Bronnen die ons mogelijk verder kunnen helpen bij ons gekozen kenmerk om aan te werken: “doe een paar dingen en doe die goed”. Maar wat zijn die dingen dan? Waartoe zijn wij geroepen als geloofsgemeenschap in deze tijd, hier in Barneveld?

 • Margje en Irene vertellen over de alphacursus in onze parochie en de samenwerking hierbij met andere plaatselijke kerken, zoals  Simpelkerk, een vernieuwende groep met een duidelijke roeping, werkzaam in de Bloemenbuurt. De alphacursus komt in 2 groepen om de veertien dagen bijeen. Deelnemers variëren in leeftijd van 15 – 80 jaar. Margje en Irene zijn positief, het is ook bijzonder dat je aan tafel zit met heel andere mensen dan anders. Van katholieke zijde doen er vooral bekenden mee, die de cursus zien als verdieping van hun geloof. Het is in beginsel een eindig project. De vraag ligt bij hen op tafel: Wat na de alphacursus? Voor onze eigen groep: zou het behulpzaam zijn de mensen van Simpelkerk, die zo’n duidelijk gevoel van roeping hebben èn die zich ook verbonden voelen met onze kerk, uit te nodigen een keer bij ons en bij (hopelijk) de nieuwe pastoraatgroep in oprichting aan te schuiven? Mogelijk kan dit ons helpen bij het zoeken naar richting en kan dit alphagebeuren nog meer voor de geloofsgemeenschap als geheel betekenen.
 • Het Centrum voor Parochiespiritualiteit: zou het zinvol zijn als zij een keer met onze groep meedenken, over wat dan onze roeping nu is?
 • Uitnodigen Leo Fijen (bekend van KRO, nu directeur van uitgeverij Adveniat, voor katholieke reliboeken) over de ervaringen in Maartensdijk, een kleine bloeiende plaatselijke kerk in een (streng) protestantse omgeving. Zijn laatste boek, samen met Anselm Grün, een Benedictijner monnik: “Toekomst zien in de kerk.” Fijen heeft een positieve insteek en ziet ook in de huidige situaties met grote regioparochies en achteruitgang kansen voor goede plaatselijke geloofsgemeenschappen.  Inspiratieavond voor hele geloofsgemeenschap.
 • Zijn er nog andere mogelijke bronnen?

Iedereen zal hier zijn gedachten nog eens over laten gaan.

Resterende afspraken van 5 november:

5 nov 1) Functie gebonden e-mailadressen zodat vrijwilligers hun privé mail niet hoeven te gebruiken (Communicatie): blijft.

5 nov 2) Jaarplanning met alle activiteiten die gepland zijn (op website parochie of via link daarnaar toe, Communicatie): blijft.

5 nov 3) Als er twee websites blijven deze dan eenvoudig aan elkaar linken. (Communicatie)

5 nov 4) Boekje met beschrijving van de geloofsgemeenschap, t.b.v. digibeten en nieuwkomers? (LR): blijft.

Afspraken van 3 december:

3 dec 1) Omzetten organogram om de centrale rol, van vooral de pastoraatsgroep, goed zichtbaar te maken (Johannes en Rudi).

3 dec 2) Aanpassen functieomschrijvingen van de Pastoraatsgroep en Locatieraad (Margje en Terry).

3 dec 3) Wie zou lid willen worden van de pastoraatsgroep en wie zouden we kunnen benaderen om lid te worden? (Allen) zullen zich over deze vragen buigen.

3 dec 4) Mailen ingevulde Engel naar Nelleke indien van toepassing (allen).

3 dec 5) Overzicht maken van de resultaten van de engel (Nelleke).

3 dec 6) Nagaan welke bronnen ons verder kunnen helpen (Allen)

 • Sluiting.

 Jacqueline deelt een formulier uit, dat behulpzaam kan zijn bij de bloemengroet. Zij vraagt ons hiernaar te kijken.

Volgende bijeenkomst in het Catharijnecentrum maandag 7 januari 2019 om 19:30 h.

Notulisten Nelleke Spiljard en Ton van den Boogaart