voltooid leven

voltooid leven

Het treft ons allemaal, dat onderwerp ‘voltooid leven’. Zo niet ons zelf, een familielid of goede kennis, dan is het wel via de media en de politiek. Maar wanneer is het leven voltooid? Mogen we daar zelf zeggenschap over hebben, over oordelen en kunnen we er over praten zonder emoties?

Wij hebben onze Bisschop uitgenodigd om met ons te praten over ‘voltooid leven’. Kardinaal Eijk is gepromoveerd in de medicijnen en in de filosofie, geldt als een expert in de medische- en bio-ethiek en kan vanuit ons geloof zijn licht laten schijnen over ‘voltooid leven’.
Kardinaal Eijk heeft een helder standpunt (zie bijvoorbeeld het katholieknieuwsblad van 30 juli en 12 oktober) en zal dat ook zeker toelichten en onderbouwen deze avond.
Ligt daarmee de uitkomst van deze avond niet bij voorbaat vast?
Nee.
Denk maar eens aan de druk, de zorg die het legt op familie en vrienden om het leven nog zinvol, waardevol te maken voor degene die het als voltooid ziet. Of het schuldgevoel als je er aan overgeeft, aan de wens van een ander.
Onze Bisschop staat bekend als zeer toegankelijk en open in de dialoog. De uitkomst staat  dus niet vast, de discussie over ‘voltooid leven’ is immers nooit voltooid. Wel worden we er beter van , krijgen zo meer begrip, dat helpt bij onze keuzes.

Zet maandag 20 november alvast in uw agenda.
De lezing en discussieavond is in ons Catharijnecentrum van 20:00 tot 22:00.
Het aantal plaatsen is beperkt; gezien wij ook via Samenspraak en de krant de uitnodiging versturen, bevelen wij u aan om u nu aan te melden.

 

Kardinaal_Wim_Eijk_157fd1c992f4dd08d2b50482308294c3Monseigneur Kardinaal Willem Eijk is niet alleen Aartsbisschop van Utrecht, ook is hij arts. Studeerde medicijnen aan de universiteit van Amsterdam (’78), promoveerde in de geneeskunde (Leiden ’87) en promoveerde daarna in de filosofie (Angelicum in Rome’90). Hij geldt als specialist in de medische- en bio-ethiek.
_DSC5761

 

Voorafgaand aan de lezing is er om 19.00 uur een Vespervierinng in de St.Catharina kerk met medewerking van het St.Caeciliakoor.

 

direct aanmelden: klik hier
(Voor Vesperviering hoeft men niet in te schrijven)

Datum: maandag 20 november
Tijd:
19.00 uur Vesperviering
20.00 uur Lezing en discussieavond

Plaats: Catharijnekerk en Catharijnecentrum
Inleider: Kardinaal Willem Eijk
Contactpersonen: Riet Borsboom; tel. 401698; rietvandergeer@gmail.com  en Rudi Krösschell; tel. 06-51417726; krosschell.rudi@gmail.com

naar de nieuwsbrief