Vrijdagochtend inloop

De ‘traditionele vrijdagochtend inloop’ van de diaconie wordt nieuw leven in geblazen.

De vrijdagmorgen is een ochtend met parochiële activiteiten; 
het Catharijnecentrum is open voor het aanleveren van mis-intenties , er wordt regelmatig geoefend op het orgel in de kerk, de bloemen in de kerk worden opgeschikt, aangepast of vernieuwd; ’s zomers wordt de pastorie tuin door vrijwilligers bijgehouden, Ellen maakt op vrijdagmorgen de ‘mededelingen voor de weekendvieringen…
Kortom,  er is altijd leven in het CatharijneCentrum op vrijdagochtend.

Dan komen er ook altijd mensen langs voor een kopje koffie, niet alleen parochianen. Gezellig koffie drinken, praten over wat er leeft bij ons, het dorp, de wereld.

Riet Borsboom heeft het initiatief genomen om deze ochtend samen verder uit te bouwen tot een plek waar je altijd welkom bent. 14 vrijwilligers zijn in koppels om toerbeurt gastheer/vrouw. Zij zorgen voor gezelligheid, koffie en … mmm u raadt het al. Ieder koppel zal zijn eigen sfeer scheppen met als doel om het CatharijneCentrum een plek van ontmoeting te laten zijn.

welkom: iedere vrijdag van 10 tot 11:30 of zo lang als het duurt