Vrijwillgers bedankt

door Ton van den Boogaart

Veel werk wordt ook verzet door vele andere vrijwilligers, het zijn er te veel om op te noemen.

We proberen taken intern te herverdelen om de belasting van de leden van de PG en LR niet nog verder te laten oplopen.

Wat is er bijvoorbeeld zoal gebeurd in 2107:

De al bekende activiteiten zoals uiteraard de zaterdagse en zondagse eucharistievieringen, de PGV-vieringen allemaal vaak met een crèche en kinderwoorddienst, met koffie of thee na afloop voor een gezellig samenzijn.

Verder natuurlijk de rouw- en trouwdiensten.

Nagenoeg alle vieringen in de Catharinakerk werden begeleid door ons Caeciliakoor o.l.v. Carla Schulte. Dat daarnaast ook nog eens werd uitgenodigd om in andere kerken te komen zingen. En het Odulfkoor o.l.v. Jan Pieterse verzorgt de zang bij de diensten in Voorthuizen. Hebben jullie trouwens al gemerkt dat beide koren soms al samen zingen? Mooi toch!

Er gebeurde nog veel meer in 2017:

Wat te denken van activiteiten als “De zevende hemel”, de ouderenmiddagen, de Diaconie, Openluchtdienst in Voorthuizen, zorgen voor voldoende drank in Catharijnecentrum en in Odulf, Samenspraak met onze medechristenen, de ontmoetingen op dinsdag- en vrijdagochtend, een stille mis op dinsdagochtend en een mis op de eerste donderdag van de maand, het versieren van de kerken voor de diensten, het schoonhouden van alles zeker ook de toiletten, ondersteunen hoofdbestuur van de parochie, de fietstocht met Hemelvaart, de Oud Veluwse Marktdagen, Candle Light, de klaverjasavond in november, de kerstattenties, het zieken- en ouderenbezoek, het opstellen en afbreken van de kerstbomen binnen en buiten. De kerststallen afbreken in januari en het weer opbouwen in december, het werk van de wijkcontactpersonen, de kerstattenties voor de 80-plussers en zieken, de tuin van de pastorie bijhouden, de info, de elektronische nieuwsbrief, onze ICT en nog meer, het kan niet op.

En dat allemaal verzorgd door vrijwilligers, op de priesters en de pastorale medewerkers na natuurlijk.

Voorwaar een geweldige prestatie samen en met elkaar! Daar kunnen en mogen we trots op zijn!

Enkele activiteiten zijn nieuw of anders vormgegeven dan voorheen.

We hebben de bloemengroet ingevoerd voor mensen die het moeilijk hebben of iets te vieren hebben. Een uitstekende aanvulling op ons christen zijn. We horen daar veel positieve reacties op.

Bram Hengeveld van onze geloofsgemeenschap is geïnstalleerd als duurzaamheidscoördinator voor de hele Lucasparochie!

De Oud Veluwse Markten zijn benut om onze geloofsgemeenschap uitgebreider te presenteren. Dit resulteerde in zeer veel bezoekers van onze kerk. Zo’n 3.500 op zes donderdagen. Daarbij werden velen geraakt door wat er over hen heen kwam in onze kerk.

Er is een elektronische nieuwsbrief gekomen. Elke twee weken worden de leden van onze geloofsgemeenschap op de hoogte gehouden van nieuws en nieuwtjes. Dan moet je overigens wel een mailadres doorgeven. Dat wat nog relevant is wordt elke ongeveer zes weken als Info toegevoegd aan de Lucasbrief.

De komst van kardinaal Eijk heeft tot veel aandacht geleid.

Ook bij Candle Light hebben we duidelijk laten merken wie we zijn en waar we voor staan. O.a. met optredens van Variante en ons eigen Caeciliakoor. Ook is er een nieuwe actie voor de diaconie gevoerd: de bijzonderbonnen. Wat een groot succes is geworden: € 2.000,-, dus 400 bonnen voor degenen die dat het meeste nodig hebben in Barneveld.

We hebben eind 2017 voor onze activiteiten een eigen partytent voor de geloofsgemeenschap aangeschaft. Dit om eigen activiteiten te stimuleren en om ons nog beter te kunnen presenteren. Het betrof een speciale aanbieding en we zijn daarbij gesteund door een bedrijf. Nu hoeven we niet iedere keer de tent van Wil van Ek te lenen. Deze partytent is voor de eerste keer gebruikt bij Candle Light. Als je iets organiseert wat gerelateerd is aan onze geloofsgemeenschap dan kun je bij Hans van Blokland deze partytent te leen vragen. Maar wie het eerst komt …..

Dat er enige zaken niet perfect gingen en dat er aanloopverschijnselen zijn geweest is normaal bij zoveel bestaande, nieuwe en verbeterde activiteiten. Dat geeft echter ook weer meer verbeterkansen.

We horen regelmatig dat wij een warme geloofsgemeenschap zijn. Een groot compliment waar we trots op mogen zijn en waar we natuurlijk ook zuinig op moeten zijn. Het omzien naar elkaar is een groot goed.

Dat en nog meer hebben we in 2017 samen en met elkaar toch maar voor elkaar gekregen.

 

 

Niemand weet dat. Maar een aantal ontwikkelingen tekenen zich wel af.

Zo willen we doorgaan met de vele activiteiten in onze geloofsgemeenschap. Ook willen we de verbeterkansen die er zijn grijpen. Maar dat is vanzelfsprekend.

 

Er is één ontwikkeling die bij iedereen bekend is en die ons aller aandacht eist.

Het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.

 

Het voortbestaan is vooral afhankelijk van drie zaken. Deze zijn alle even belangrijk: vrijwilligers, voldoende geld en een warm nest blijven.

Natuurlijk moeten er voldoende vrijwilligers actief zijn om de geloofsgemeenschap draaiende te houden. We vergrijzen dus ook een verjonging is noodzakelijk.

Met elkaar hebben we een heel breed netwerk. Ik doe dan ook een oproep aan jullie allemaal om na te denken over potentiële kandidaten. Vooral kandidaten die nu nog niet actief zijn in onze geloofsgemeenschap. Als je mensen kent die, heel misschien, wat kunnen betekenen voor onze geloofsgemeenschap laat ons dat dan weten.

Te denken valt bijvoorbeeld aan mensen die niet meer hoeven te werken, mensen waarvan de kinderen uitvliegen en die daardoor wellicht tijd beschikbaar willen stellen aan onze geloofsgemeenschap, mensen die kinderen hebben die gedoopt of gevormd worden, mensen die hier zijn komen wonen, waarvan de kinderen in onze kerk trouwen, waarvan de ouders via onze kerk begraven of gecremeerd worden et cetera. Als je mensen kent die, heel misschien dus, wat kunnen betekenen voor onze geloofsgemeenschap laat dat dan weten aan Margje Hengeveld, Ans Luiten, Hans van Blokland, Theo van der Pijl of aan mij. Je hoeft deze persoon niet zelf te benaderen als je dat moeilijk vindt. Dat doen wij dan wel vanuit de Pastoraatsgroep of de Locatieraad desgewenst met of in overleg met jou. We streven ernaar zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Al doet iemand maar een klein iets: het draagt bij aan het geheel en vele handen ….. En we weten het allemaal: niet geschoten is altijd mis.

Maar ook, mocht je uit jezelf zeggen: ik wil ook een bijdrage leveren aan deze actieve en dynamische geloofsgemeenschap: laat het ons weten.

 

Wat krijgt een vrijwilliger hiervoor terug? Hier op aarde onze welgemeende dank, in principe eenmaal per jaar een vrijwilligersavond en het gevoel samen en met elkaar iets te bereiken.

En hierna? Daar gaan wij niet over!

 

Het tweede aspect is voldoende geld. “Onze eigen broek op kunnen houden” is eveneens een belangrijke voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven. Onze belangrijkste inkomstenbronnen zijn de actie Kerkbalans, de collectes en soms legaten uit erfenissen.

Gelukkig zetten onze wijkcontactpersonen zich stevig in om de actie kerkbalans ieder jaar weer onder de aandacht te brengen en daarmee tot een succes te maken. Fantastisch maar succes dat we hard nodig hebben.

Verder letten wij goed op de kosten. Wat je niet uitgeeft hoef je ook niet binnen te krijgen.

Hopelijk blijven de inkomsten voldoende hoog om onze zelfstandigheid te behouden.

En als derde aspect uiteraard vanuit ons Christen zijn een warm nest blijven om elkaar te steunen in moeilijke tijden maar ook om samen plezier te hebben en te genieten van de vele mooie zaken in ons leven.

Ik ben er van overtuigd dat we dat samen en met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.

 

Hebben jullie pen en papier bij de hand? Zo nee dan moet je het maar onthouden. Let op! Save the date zoals ze tegenwoordig zeggen.

 

Als dank voor alles wat jullie vrijwilligers in 2017 hebben gedaan en wat jullie in 2018 hopelijk gaan doen willen we alle vrijwilligers uitnodigen op vrijdag 16 februari 2018 van 17 – ca. 20 uur in het Catharijnecentrum. In informele sfeer kunnen we dan samen zijn met een hapje en een drankje. Wel tijdig van te voren je even aanmelden via je coördinator zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. De officiële uitnodiging krijg je ook via de coördinator van je vrijwilligersgroep.

Zoals gezegd letten we op de kosten. Hopelijk willen anderen ook nog wat ondersteunen om er een succes van te maken. Theo van der Pijl coördineert dit alles, dus neem contact met hem op als je een bijdrage wilt en kunt leveren (tel. 0342 473729).

Laten we dadelijk op de receptie het glas heffen op 2018. Ik wens jullie allemaal:

EEN ZALIG NIEUWJAAR!