Week van het gebed

Dit weekend begint de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’, een jaarlijks terugkerende gebedsweek waarin christenen samen bidden. Het thema ‘Recht door zee’ haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. Maar ook in het bestrijden van veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij.  

In onze geloofsgemeenschap worden de gebedsdiensten zowel in Barneveld als in Voorthuizen gehouden.

In Voorthuizen, in Odulf op dinsdag 23 januari 19:00 uur.

In Barneveld zijn de gebedsbijeenkomsten op

  • maandag 22 januari 19:30 uur: St. Catharinakerk
  • Op zondag 28 januari 18:30 uur sluiten we de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’ af met een bijzondere, interkerkelijke viering in de St. Catharinakerk. Voorganger is ds. Atzo Nicolaï; met m.m.v. het St. Caeciliakoor.

U bent bij alle hierboven genoemde vieringen, allen van harte welkom!!

verder in Barneveld:

  • dinsdag 23 januari 20:00 uur: PKN, loc. Bethelkerk,
  • woensdag 24 januari: geen viering
  • donderdag 25 januari 19:30 uur: Herv. Kerk, Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 1,
  • vrijdag 26 januari 19:30 uur: PKN, loc. Immanuëlkerk, Achterdorpstraat 5,

verder in Voorthuizen:

  • Maandag    22 jan.           Kandelaar, Ruijterlaan 4
  • Woensdag  24 jan.          Geref.kerk, Hoofdstraat 142
  • Donderdag 25 jan.          Bethabara, v.d. Berglaan 79
  • Vrijdag         26 jan.          Ned. Ger. kerk, Hoofdstraat 202

 

terug naar nieuwsbrief