Werelddag van de armen. 

paus-franciscus-is-de-hipsteingestuurd door Karel Donders

In zijn boodschap voor de Tweede Werelddag van de Armen, zondag 18 november, neemt paus Franciscus psalm 34 vers 7 als uitgangspunt: ‘Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer’. ‘Vandaag maakt deze psalm het ook ons, die door zoveel vormen van armoede zijn omgeven mogelijk te begrijpen wie de ware armen zijn’, schrijft de paus.

De psalm karakteriseert de houding van de arme en zijn verhouding met God met drie werkwoorden: roepen, antwoorden en bevrijden. Paus Franciscus werkt deze woorden in zijn boodschap een voor een uit. ‘De toestand van armoede kan niet met één woord worden beschreven, maar wordt een kreet die door de hemelen heen gaat en God bereikt. Wat drukt de kreet van de arme anders uit dan zijn lijden en eenzaamheid, zijn desillusie en hoop? Wij kunnen ons afvragen: hoe kan het dat deze kreet, die omhoog stijgt tot voor Gods aanschijn, onze oren niet bereikt en deze ons onverschillig en onaangedaan laat?’, vraagt de paus naar aanleiding van het woord ‘roepen’.

Paus Franciscus roept er toe op dat net als in het voorgaande jaar ook op deze Tweede Werelddag van de Armen in vele bisdommen mensen elkaar ontmoeten tijdens een maaltijd. ‘Wij worden uitgenodigd een concrete vorm te geven aan de woorden van de psalm: “De armen zullen eten en verzadigd worden” (Ps. 22, 27).’

De volledige tekst van de brief: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2018/20181118_Pausboodschap_Werelddag_vd_Armen.pdf