zomaar een kerstverhaal

Ingezonden door:  de heer M.A. Zwanenburg (Voorthuizen) mazwanenburg@kpnmail.n

Heel lang geleden wilde een keizer weten hoeveel onderdanen er in zijn rijk woonden.
Dat was niet erg eenvoudig in het toen nog computerloze tijdperk!
Hij liet een volkstelling houden Iedereen moest zich in zijn geboorteplaats laten registreren. Dus dat werd een heel heen en weer gereis in dat land, het leek wel een beetje op een mierenhoop. Al die reizigers gingen alle kanten op. Oud en jong reisden allemaal af naar hun geboorteplaats en dat was een heel gedoe in het toen nog openbare vervoerloze tijdperk!
En zo gebeurde het dat een jonge vrouw in verwachting, onderweg met haar man voor de volkstelling, haar baby ging baren. De herbergen waren vol en het gebeuren voltrok zich in alle eenvoud in een eenvoudige stal tussen een ezel en een os die daar stonden.
Maar wat toen nog weinig mensen vermoeden, bleek dat het een heel bijzonder kindje was!
Het werd korte tijd later door herders bezocht, die daar door gezang van boven naar toe werden geleid. Ook drie wijzen uit het oosten kwamen op bezoek, geïnspireerd door een grote lichtgevende ster. Hoe wonderlijk kan de wereld in elkaar steken? Dus dieren, gewone mensen, maar ook belangrijke mensen waren bij dit gebeuren aanwezig.
Dit feest van deze geboorte wordt nu jaren later nog steeds gevierd, al verandert er door de jaren heen wel steeds wat. Het echte luxe feest van onze tijd werd later uitgevonden door de middenstand!
Net na de tweede oorlog werd er door de gewone man, die toen nog een eigen moestuin had en haast geen bloementuin, enkele dieren gehouden voor het afval uit de tuin en keuken. Bij de meeste mensen waren dit enkele kippen of een konijn(Flappie).
Ze moesten wel iets om het afval op te ruimen en er ook nog iets voor terug te krijgen, want ze leefden toen nog in het containerloze tijdperk!
Tegen de herfst raakten de moestuin leeg en was er minder afval. Het liep daaarna tegen de kerst en er kwam een kip of konijn als feestmaal op tafel.

kertverhaal

De mest uit de hokken werd samen met de beerput uitgestrooid over de lege moestuin en dat werd er in het voorjaar weer keurig onder gewerkt.
Maar het ging goed met ons land en de moestuinen werden bloementuinen en er was ook steeds minder plaats voor kippen en konijnen.
Het openbaar vervoer werd steeds beter, de vuilnisemmer werd door de gemeente beschikbaar gesteld en de schillenboer had een goed bestaan.
De werkgevers begonnen met het uitdelen van kerstkerstpakketten. De feestdagen werden anders en ook het uitgavepatroon en de belastingen!
Het openbare vervoerloze tijdperk verdween en de gevaarlijke weelde verscheen!
Jaren later gingen sommige mensen dieren houden voor hun plezier of voor tentoonstellingen, maar voor de kerst vetmesten werd verleden tijd!
De kerstpakketten werden steeds groter en de moestuinen verdwenen steeds meer. Zelf iets mesten en slachten werd bijna niet meer gedaan.
Dan slaat de belasting toe en vindt dat de kerstpakketten verkapt inkomen zijn. Op dat gebied verandert er dus weer van alles.
De computer komt in ons leven en met een snelvaart slaat hij toe Hij maakt mensen zelfs overbodig en de werkeloosheid neemt weer toe. De kerstvieringen versoberen voor de gewone man.

De grote grijze en groene containers worden door de gemeente beschikbaar gesteld en de schillenboer mag niet meer zijn klus doen van de overheid. Het computer- en containerloze tijdperk is helaas voorbij!
De belasting gaat weer omhoog en de kerstpakketten worden weer kleiner!
Nu zijn we zo ver gekomen dat de mensen zelf kerstproducten geven bij verzamelpunten, die het op hun beurt weer geven, aan mensen daar waar het echt nodig is .
Hier heeft de belasting nog geen belasting voor bedacht, maar wie weet!
Toch blijft het kerstfeest, na al die lange jaren heen veranderen, kerstfeest, en is zelfs in deze tijd niet weg te denken, gelukkig.
De geboorte van het kindje toen, heeft veel teweeg gebracht en nog!
Afgezien van het vieren hiervan, zijn oorlogen soms tijdelijk stil gelegd, een kerstbestand.
Beste mensen, dat wij nu nog de kracht van die geboorte voelen, daar zal de Schepper toch iets mee bedoelen.
Laat macht en materialisme varen, breng je zenuwen tot bedaren, dan kunnen wij de rust en de vrede bewaren!

terug naar ingezonden